W 1984 r. Lubelskie zespoły folklorystyczne podjęły inicjatywę zorganizowania festiwalu, w którym uczestniczyć będą zespoły lubelskie i współpracujące z nimi grupy zagraniczne. Pomysł uzyskał akceptację i wsparcie finansowe władz miasta Lublin.

W 1985r. po raz pierwszy zorganizowano Lubelskie Spotkania Folklorystyczne, których celem była prezentacja lubelskiej publiczności folkloru różnych narodów. Festiwal na trwałe zagościł w kalendarzu wydarzeń kulturalnych miasta, a jego organizatorami były lubelskie zespoły folklorystyczne i Urząd Miasta.

Od 1994 r. organizacją festiwalu zajmuje się Zespół Pieśni i Tańca „ Ziemi Lubelskiej” im. Wandy Kaniorowej, a w 1997 r. festiwal przyjmuje imię Ignacego Wachowiaka, zmarłego rok wcześniej dyrektora ZPiT ZL, wybitnego choreografa, reżysera i dyrektora artystycznego Spotkań Folklorystycznych.

Rok 1998 przynosi kolejne zmiany. ZPiT „Ziemi Lubelskiej” zmienia nazwę na Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Festiwal pod nazwą Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

im. I. Wachowiaka odbywa się pod auspicjami CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej i wpisany zostaje do światowego kalendarza festiwali folklorystycznych. W tym samym roku MSF rozszerza się o scenę w Nałęczowie, a w kolejnych latach dołączają ośrodki kultury we Włodawie i Białej Podlaskiej.

1999 r. wprowadza podział na edycję dziecięcą i dorosłą. Kolejnym wyjątkowym miejscem prezentacji zespołów zagranicznych od 2001 r. staje się Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, a od 2008 r. pojawia się koncert kapel na lubelskim Starym Mieście.

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne od początku ich istnienia są ważnym wydarzeniem kulturalnym w Lublinie, a o ile w latach 80-tych stwarzały rzadką wtedy możliwość poznania kultury innych narodów, to obecnie są okazją do prezentacji swoich tożsamości i odrębności kulturowych, wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania się młodych ludzi. W ramach festiwalu organizowane są warsztaty taneczne, na których młodzi artyści uczą się polskich tańców narodowych i regionalnych, a nabyte umiejętności prezentują w finałowym Koncercie Galowym. Niezmiernie ważnym elementem możliwości organizacji MSF jest ogromny udział w jego realizacji wolontariuszy. Społecznie działający tancerze ZPiT „Lublin” pełnią rolę pilotów zaproszonych zespołów i stanowią ekipę techniczną festiwalu. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne wielokrotnie były uhonorowane prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami m.in. za wydarzenie folklorystyczne roku 2001,2002 oraz Ludowym Oskarem za wydarzenie folklorystyczne roku 2003 w województwie lubelskim.

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka to wydarzenie kulturalne, które przy całym bogactwie i różnorodności życia kulturalnego Lublina i regionu, cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, wpływa na zacieśnianie przyjacielskich kontaktów i więzi oraz uczy poszanowania i ochrony zarówno własnego dziedzictwa kulturowego, jak i innych narodów

Dyrektorzy, dyrektorzy artystyczni MSF

1985 – 1991 Dyrektorzy lubelskich zespołów folklorystycznych:

Stanisław Leszczyński, Krystyna Maciąg, Tadeusz Wierzbicki, Krzysztof Ciejpa – Znamirowski (1993)

1992, 1994-96 Ignacy Wachowiak

1997 – 2005 Alicja Lejcyk – Kamińska

2006 – 2017 Jan Twardowski

2018 – 2019 Adam Maruszak

2006 – 2021 Bożena Baranowska /dyrektor artystyczny/

Lista krajów, które uczestniczyły w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w latach 1985-2021:

Albania, Algieria, Anglia, Angola, Argentyna, Armenia, Austria, Belgia, Białoruś, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechosłowacja, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Jugosławia, Kanada, Kenia, Kolumbia, Korea, Kostaryka, Litwa, Łotwa, Macedonia, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, Nowa Zelandia, Paragwaj, Portugalia, Puerto Rico, RFN, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Włochy, ZSRR

Podziękowania

Miniatura aktualności

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom i firmom, które wsparły XXXVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka. XXXVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne…

Więcej >>

XXXVII MSF 2023 dzień 5

Miniatura aktualności

12 lipca był ostatnim dniem XXXVII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych im Ignacego Wachowiaka. Już o 9:00 wszystkie grupy pojawiły się na…

Więcej >>

XXXVII MSF 2023 dzień 4

Miniatura aktualności

Wtorek 11 lipca był czwartym dniem naszego Festiwalu. Rozpoczęła go grupa z Queretaro koncertem na Wieży Trynitarskiej. Powiewająca meksykańska flaga…

Więcej >>

XXXVII MSF 2023 dzień 3

Miniatura aktualności

Poniedziałek festiwalowy rozpoczął się od nauki tańca w ZPiT „Lublin”, które poprowadziła Karolina Madejczyk. Tego dnia, tajniki lubelskiego folkloru poznawały…

Więcej >>

PROGRAM XXXV MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ FOLKLORYSTYCZNYCH im. Ignacego Wachowiaka LUBLIN 2021

10 lipca 2021 ( sobota)

godz. 15.30 – Uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej – Plac Litewski

godz. 16.00 – Parada zespołów na trasie: Plac Litewski – Ratusz – Stare Miasto

godz. 16.30 – Uroczyste powitanie uczestników XXXV MSF przez Prezydenta
Miasta Lublin
godz.17.00 – Kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła – Ogród Saski

godz. 18.00 – Inauguracja XXXV MSF Lublin 2021- Koncert Galowy
Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego

godz.20.30 – Koncert kapel –Stare Miasto – Lublin
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej
ZESPÓŁ REGIONALNY „ ISTEBNA”

11 lipca 2021 ( niedziela )

godz. 12.00 – Nauka tańców ludowych – Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego „JAWOR” – Plac Litewski

godz.17.00 – Kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła – Ogród Saski

godz. 18.00- Koncert w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego- Lublin

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UP „JAWOR”
ZESPÓŁ REGIONALNY „ ISTEBNA”
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UG „JANTAR”
ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KYCZERA”

oraz on-line zespoły folklorystyczne z Gruzji, Kostaryki, Rumunii, Turcji i Ukrainy

godz. 20.30 – Koncert kapel – Stare Miasto – Lublin
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UP „JAWOR”
ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KYCZERA”

12 lipca 2021 ( poniedziałek)

godz. 12.00 – Nauka tańców ludowych- Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „KYCZERA”- Plac Litewski

godz.17.00 – Kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła – Ogród Saski

godz. 18.00- Koncert w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego- Lublin
ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO UMCS
ZESPÓŁ REGIONALNY „ ISTEBNA”
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UG „JANTAR”
ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ KYCZERA”

oraz on-line zespoły folklorystyczne z Chorwacji, Ekwadoru, Indonezji, Rumunii, Tajlandii

godz. 20.30 – Koncert kapel – Stare Miasto- Lublin

ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO UMCS
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UG „JANTAR”

13 lipca 2021 ( wtorek )

godz. 12.00 – Nauka tańców ludowych – Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „ JANTAR” – Plac Litewski

godz.17.00 – Kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła – Ogród Saski

godz. 18.00- Koncert w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego- Lublin
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ZESPÓŁ REGIONALNY „ ISTEBNA”
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UG „JANTAR”
ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ KYCZERA”

oraz on-line zespoły folklorystyczne z Brazylii, Bułgarii, Chile, Estonii i Gruzji

godz. 20.30 – Koncert kapel – Stare Miasto – Lublin

ZESPÓŁ REGIONALNY „ ISTEBNA”
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

14 lipca 2021 ( środa)

godz. 12.00 – Nauka tańców ludowych – Zespół Regionalny „ISTEBNA”
– Plac Litewski

godz.17.00 – Kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła – Ogród Saski

godz. 18.00 – Zakończenie XXXV MSF Lublin 2019- Koncert Galowy -Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego- Lublin

godz. 20.30 – Koncert kapel – Stare Miasto – Lublin

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UG „JANTAR”
ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ KYCZERA”

XXXV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne - uczestnicy

ZESPÓŁ REGIONALNY „ISTEBNA”

Zespół Regionalny „Istebna” jest prawdopodobnie najstarszym wciąż istniejącym polskim zespołem regionalnym. Swymi korzeniami sięga bowiem aż do 1901 r., a na przestrzeni ponad stu lat zasłynął m.in. tym, że występował dla samego cesarza Franciszka Józefa podczas uroczystości sześćdziesięciolecia jego panowania w Wiedniu w 1908 r. Tańczył również na prezydenckich dożynkach w Spale w 1933 r. przed Ignacym Mościckim. Zespół od zawsze wierny pozostaje swojej tradycji góralskiej, zaś repertuar opiera o widowiskowe pieśni i tańce Beskidu Śląskiego, zwłaszcza tak zwanej Trójwsi Beskidzkiej – trzech wiosek, Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, położonych u styku granicy polskiej, czeskiej i słowackiej. Tańcom i śpiewom towarzyszy różnorodna muzyka grana m.in.: na skrzypcach, altówce i kontrabasie. Często spotykanym instrumentem jest również heligonka. Repertuar zespołu oparty jest o pasterskie tradycje regionu, dlatego podczas występów zespołu można również usłyszeć takie instrumenty jak gajdy, trombita, okaryna, fujarka. Zespół Regionalny „Istebna” uczestniczył w nagraniach wielu programów telewizyjnych, jak i w licznych audycjach radiowych. Zespół tańczył na scenach całej Polski, uczestniczył w wielu renomowanych festiwalach folklorystycznych, zarówno w kraju jak i za granicą m.in.: w Anglii, Szkocji, Francji, Chinach, Niemczech, Austrii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Brazylii, Australii, Jordanii, Indii, Nepalu i wielu innych. Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień m.in.: nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla Kultury Ludowej”, Złote Żywieckie Serce – główną nagrodę na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, Grand Prix na VI Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym w Dąbrowie Górniczej, Grand Prix 22 Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w ramach 48 Tygodnia Kultury Beskidzkiej, I miejsce na X Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych „O łowicki pasiak” w Łowiczu w kategorii zespołów autentycznych oraz wiele innych.

Kierownik Zespołu: Maria Motyka
Choreograf: Józef Łupieżowiec


ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO „JANTAR”

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” działa nieprzerwanie od 1970r.
Na co dzień zrzesza studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych trójmiejskich uczelni. Zespół prezentuje swój program na licznych koncertach w kraju i za granicą. Dzięki konsekwentnej pracy, skupionej na podnoszeniu poziomu wykonawczego i stałemu poszerzaniu repertuaru, ZPiT UG „Jantar” zdobywa uznanie i nagrody na wielu festiwalach i konkursach.
Do najważniejszych nagród zdobytych w ostatnich latach należą: nagroda za najlepszą chorografię na największym festiwalu folklorystycznym na świecie w Buyukcekmece (Turcja, 2014), I miejsce w kategorii „zespoły pieśni i tańca” i I miejsce w kategorii „zespoły wokalne” na XVII Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Północnej Polski w Piasecznie (2015), nagroda specjalna w Cheonan World Dance Festival (Korea Południowa, 2016) oraz wyróżnienie na Mallorca World Dance Festival (Majorka, 2019). Każdego roku Zespół organizuje i bierze udział w około 50 wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, szerząc wiedzę na temat polskich tańców i tradycji. Angażuje się
w działalność charytatywną i aktywnie działa na rzecz promocji regionu oraz Gdańska, a także promuje polski folklor za granicą. Obecnie ZPiT UG „Jantar” składa się z pięciu grup dziecięcych, grupy młodzieżowej i studenckiej oraz kapeli.

Kierownik organizacyjny: Barbara Madany
Choreograf: Milena Jurczyk

ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KYCZERA”

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” powstał w 1991 r. Tworzy go młodzież łemkowska
z Legnicy i innych miejscowości Dolnego Śląska. Od 1992 r. działa jako niezależne stowarzyszenie społeczno-kulturalne, na które składa się 400 młodych ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz działalności lokalnej. Do głównych celów stowarzyszenia należy edukacja kulturalna oraz promowanie i ochrona kultury łemkowskiej. Zespół „Kyczera” jako jeden z nielicznych zespołów w Polsce prezentuje unikalny folklor łemkowski, zarówno w formie autentycznej jak i stylizowanej. Przez wiele lat swojej aktywności dał kilkaset koncertów, występując m.in.: w Chinach, Meksyku, Indonezji, Iraku, Peru, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Izraelu i innych, a Kapela ma na swoim koncie również występ w Parlamencie Europejskim w Brukseli Jest laureatem wielu prestiżowych nagród oraz wyróżnień m.in. na Festiwalu „Music World” we włoskim Fivizzano i na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Za całokształt twórczości uhonorowano Zespół Nagrodą im. Oskara Kolberga, nagrodą Pro Publico Bono i Dolnośląskim Kluczem Sukcesu dla najlepszej instytucji kultury na Dolnym Śląsku. Zespół „Kyczyera” prezentuje autorski program oparty na folklorze łemkowskim i składają się na niego tańce, pieśni i obrzędy Łemków. Zespół może poszczycić się prowadzeniem jedynego w Polsce Centrum Kultury Łemkowskiej z własną biblioteką, archiwum i izbą etnograficzną oraz organizacją Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”.

Kierownik Zespołu: Jerzy Starzyński
Choreograf: Anna Prokopczak

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „JAWOR” UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powstał w 1960 roku
z inicjatywy Bogusława Szota, założyciela chóru na Uczelni oraz Józefa Dzika – znanego lubelskiego choreografa. W ciągu sześciu dekad, działając pod mecenatem Władz Uczelni, Zespół rozrósł się do czterech grup tanecznych i dwóch kapel, rozwijał się rozszerzając repertuar, koncertował i osiągał sukcesy. W wielu konkursach krajowych i zagranicznych zajmował pierwsze miejsca, ale najważniejsze dla Zespołu to: Medal im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, Honorowy Tytuł „Ambasador Województwa Lubelskiego” czy Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W repertuarze Zespołu znajdują się wiązanki tańców: biłgorajskich, chełmskich, cieszyńskich, górali spiskich i żywieckich, kaszubskich, Krakowiaków wschodnich, kurpiowskich, Lachów sądeckich, lubelskich, łowickich, mieszczan żywieckich, opoczyńskich, podlaskich, Powiśla lubelskiego, rzeszowskich, starowarszawskich, śląskich, wielkopolskich, a także tańce narodowe: krakowiak, oberek z kujawiakiem, polonez, mazury ułańskie oraz mazur z opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. Program uzupełniają piosenki i melodie ludowe oraz widowiska obrzędowe i historyczne. W ciągu 60 lat Zespół prezentował polski folklor na ponad 5000 koncertach; zrealizował 125 wyjazdów zagranicznych odwiedzając ponad 60 krajów na wszystkich kontynentach. Na szlaku koncertów „Jawora” znalazły się m.in.: Australia, Azory, Brazylia, Cejlon, Chile, Chiny, Dominikana, Egipt, Ekwador, Fidżi, Futuna (Polinezja Francuska), Hawaje, Indie, Indonezja, Izrael, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Libia, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru, Puerto Rico, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Teneryfa (Wyspy Kanaryjskie), Tunezja, Turcja. W Europie niewiele zostało krajów, w których „Jawor” jeszcze nie występował.
Kierownik Zespołu: Zbigniew Romanowicz
Kierownik artystyczny: Jan Pogonowski
Kierownik muzyczny: Krzysztof Kramek
Przygotowanie wokalne: Jadwiga Gąska


ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie im. Stanisława Leszczyńskiego powstał w 1953 r. i jest najstarszym reprezentacyjnym studenckim Zespołem artystycznym UMCS, założonym przez wieloletniego dyrektora, kierownika artystycznego
i choreografa Stanisława Leszczyńskiego. Głównym celem działalności Zespołu jest
roztańczenie i rozśpiewanie młodzieży akademickiej oraz uwrażliwienie jej na piękno muzyki, słowa, ruchu i gestu. Zespół posiada ponad 20 godzin repertuaru obejmującego tańce, pieśni narodowe i regionalne oraz tańce i melodie ludowe innych narodów. Wychowankowie Zespołu Tańca Ludowego UMCS są kierownikami ponad 40 zespołów folklorystycznych w całej Polsce. Zespół dał 9000 koncertów w Polsce, odbył 318 wojaży zagranicznych do 56 krajów na 5 kontynentach, gdzie dał 6000 koncertów. Do licznych sukcesów Zespołu należy zaliczyć udział
w programie artystycznym EXPO 1992 w Sewilli (Hiszpania), EXPO 2000 w Hanoverze (Niemcy), EUROGATE 2000 w Taipei (Tajwan), Holiday World 2001 (Czechy), w 2006 r. odbył tournée artystyczne po Kazachstanie. Zespół Tańca Ludowego UMCS koncertował m.in. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku oraz w siedzibie UNESCO w Wiedniu. Zespół może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami za popularyzację polskiej kultury w kraju m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medalem Prezydenta Miasta Lublina, Zespół jest laureatem nagrody imienia Oskara Kolberga „Za Zasługi dla Kultury Ludowej” oraz wieloma sukcesami za granicą.

Dyrektor, Kierownik artystyczny, Choreograf: Lech Leszczyński
Instruktor wokalny: Beata Leszczyńska
Instruktor muzyczny: Krzysztof Wołodko

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powstał w 1979 r. Założycielem
i obecnym Dyrektorem jest Krystyna Maciąg, która z grupą miłośników polskiego folkloru podjęła wyzwanie założenia pierwszego w Polsce i Europie Zespołu Folklorystycznego działającego pod auspicjami Uniwersytetu Medycznego. Dzięki zaangażowaniu Rady Uczelni i entuzjazmowi członków Zespołu w 1980 roku Zespół dał swój pierwszy koncert. Jeden z najbardziej pamiętnych koncertów w historii Zespołu odbył 1987 r. podczas prywatnej uroczystości dla Papieża Polaka – Św. Jana Pawła II w Castel Gandolfo. Aktualnie w Zespole funkcjonują cztery grupy tancerzy, muzyków i solistów – razem 170 osób. Większość tej liczby stanowią studenci i lekarze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ciągu 42 lat nieprzerwanej działalności w Zespole tańczyło i śpiewało ponad 3450 studentów i lekarzy, co zaowocowało 1950 koncertami w kraju i za granicą. W swoim repertuarze Zespół posiada tańce, pieśni i melodie ludowe z różnych stron Polski m.in. z okolic Lublina, Rzeszowa, Łowicza, Krakowa, Wielkopolski, Nowego Sącza, Śląska, Beskidu Żywieckiego, Biłgoraja, Powiśla, Chełma, Zamościa i Podlasia, a także polskie tańce narodowe: poloneza, krakowiaka, mazura, oberka i kujawiaka. Połączone ze sobą tańce tworzą blisko trzygodzinny spektakl spontanicznie wykonywany przez tancerzy – lekarzy, wzbogacony kolorowymi, polskimi kostiumami ludowymi. Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego koncertował m.in. w: Turcji, Bułgarii, Boliwii, Peru, Wielkiej Brytanii, Macedonii, Grecji, Egipcie, Tajlandii i wielu innych.

Dyrektor: Krystyna Maciąg
Kierownik muzyczny: Ludwik Piłat

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ


Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej tworzą studenci i absolwenci Politechniki Lubelskiej oraz innych lubelskich szkół i uczelni oraz dorośli. Celem Zespołu jest działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego oraz popularyzacja wśród młodzieży piękna i bogactwa polskiego folkloru. Zespół został założony w 1991 r. przez Aldonę Flis-Ejfler i działał do 2003 r. W 2004 r. został reaktywowany i aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym uczelni, miasta Lublina, powiatu i województwa lubelskiego prezentując swój program przy okazji wielu uroczystości
państwowych i regionalnych, akcji charytatywnych, audycji edukacyjnych w placówkach kulturalnych i oświatowych. W trakcie swojej wieloletniej działalności przez Zespół zaprezentował 300 koncertów, 700 audycji i pokazów edukacyjnych i uczestniczył w 17 festiwalach zagranicznych, prezentując polski folklor m.in. w Macedonii, Hiszpanii, Grecji, Niemczech, Czarnogórze. we Włoszech, na Węgrzech, Słowacji Białorusi czy Ukrainie. W swoim repertuarze Zespół posiada tańce i pieśni z regionów: lubelskiego, rzeszowskiego, opoczyńskiego, kurpiowskiego, podlaskiego, polskie tańce narodowe, piosenki i tańce Starej Warszawy i Lwowa, kolędy, pastorałki oraz pieśni patriotyczne. Do sukcesów Zespołu należy zdobycie III miejsca w kategorii „Karo Mazurowe” na XV Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „O pierścień Księżnej Izabeli”, nagroda Grand prix na Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „7 TALENT”. Przez wiele lat pary zespołowe zdobywały liczne sukcesy na ogólnopolskich turniejach tańców polskich. Za swoje zasługi Zespół został odznaczony m.in.: Medalem Unii Lubelskiej i Medalem z okazji 700-lecia Miasta Lublin.

Kierownik Zespołu: Hanna Aleksandrowicz
Kierownik muzyczny: Mikołaj Naum


ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA “LUBLIN” IM. WANDY KANIOROWEJ

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej został założony w 1948 r. przez Wandę Kaniorową – wybitnego pedagoga, reżysera i choreografa. Zespół jest kulturalnym ambasadorem Polski i Lubelszczyzny na świecie. W trakcie 230 podróży artystycznych prezentował polski folklor niemal na wszystkich kontynentach, zdobywając uznanie publiczności m.in.: w Algierii, Ekwadorze, Paragwaju, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Syrii, Brazylii, Mongolii, Finlandii, Turcji, Francji, Tunezji, Kolumbii, Hiszpanii, Puerto Rico i wielu innych. Zespół „Lublin” miał zaszczyt występować na specjalne zaproszenia Ambasad Polskich w Buenos Aires oraz Pekinie. Bardzo bogaty repertuar Zespołu obejmuje tańce, pieśni i melodie z prawie wszystkich regionów Polski – większości opracowanych artystycznie przez własnych choreografów i muzyków. W trakcie swojej 73-letniej działalności zaprezentował 7344 koncerty. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” jest też laureatem ogromnej ilości festiwali folklorystycznych w kraju i za granicą. Otrzymał liczne odznaczenia i nagrody m.in.: Złoty i Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nagrody od Ministra Kultury, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Zagranicznych, Wojewody Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin oraz wiele innych. Zespół „Lublin” jest organizatorem Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych im. Ignacego Wachowiaka w Lublinie oraz warsztatów artystycznych dla choreografów i instruktorów tańca ludowego. Aktualnie w Zespole tańczy i śpiewa ponad 600 członków uszeregowanych w 18 grupach wiekowych. „Kaniorowcy” to wielopokoleniowy Zespół, przez który przewinęło się ponad 35 tys. osób, które realizują swoje pasje – tańcząc i śpiewając, prezentują piękno polskiego folkloru publiczności na całym świecie.

Dyrektor, Kierownik artystyczny: Bożena Baranowska
Kierownik muzyczny: Włodzimierz Kukawski
Choreograf: Ernest Szymański

Skip to content