O festiwalu


1984

W 1984 r. Lubelskie zespoły folklorystyczne podjęły inicjatywę zorganizowania festiwalu, w którym uczestniczyć
będą zespoły lubelskie i współpracujące z nimi grupy zagraniczne.
Pomysł uzyskał akceptację i wsparcie finansowe
władz miasta Lublin.

1985

W 1985r. po raz pierwszy zorganizowano Lubelskie Spotkania
Folklorystyczne, których celem była prezentacja lubelskiej
publiczności folkloru różnych narodów. Festiwal na
trwałe zagościł w kalendarzu wydarzeń kulturalnych
miasta, a jego organizatorami były lubelskie zespoły folklorystyczne
i Urząd Miasta.

1994

Od 1994 r. organizacją festiwalu zajmuje się Zespół Pieśni i
Tańca „ Ziemi Lubelskiej” im. Wandy Kaniorowej, a w 1997
r. festiwal przyjmuje imię Ignacego Wachowiaka, zmarłego
rok wcześniej dyrektora ZPiT ZL, wybitnego choreografa,
reżysera i dyrektora artystycznego Spotkań Folklorystycznych.

1998

Rok 1998 przynosi kolejne zmiany. ZPiT „Ziemi Lubelskiej” zmienia nazwę na Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Festiwal pod nazwą Międzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne m. I. Wachowiaka odbywa się
pod auspicjami CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej i
wpisany zostaje do światowego kalendarza festiwali folklorystycznych.
W tym samym roku MSF rozszerza się o
scenę w Nałęczowie, a w kolejnych latach dołączają
ośrodki kultury we Włodawie i Białej Podlaskiej.

1999

1999 r. wprowadza podział na edycję dziecięcą i dorosłą.
Kolejnym wyjątkowym miejscem prezentacji zespołów zagranicznych
od 2001 r. staje się Uniwersytecki Szpital
Dziecięcy, a od 2008 r. pojawia się koncert kapel na lubelskim
Starym Mieście.

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne od początku ich istnienia są ważnym wydarzeniem kulturalnym w Lublinie, a o ile w latach 80-tych stwarzały rzadką wtedy możliwość
poznania kultury innych narodów, to obecnie są okazją do prezentacji swoich tożsamości i odrębności kulturowych, wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania się młodych ludzi.
W ramach festiwalu organizowane są warsztaty taneczne, na których młodzi artyści uczą się polskich tańców narodowych i regionalnych, a nabyte umiejętności prezentują w
finałowym Koncercie Galowym. Niezmiernie ważnym elementem możliwości organizacji MSF jest ogromny udział w jego realizacji wolontariuszy. Społecznie działający tancerze ZPiT
„Lublin” pełnią rolę pilotów zaproszonych zespołów i stanowią ekipę techniczną festiwalu. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne wielokrotnie były uhonorowane prestiżowymi
nagrodami i wyróżnieniami m.in. za wydarzenie folklorystyczne roku 2001, 2002 oraz Ludowym Oskarem za wydarzenie folklorystyczne roku 2003 w województwie lubelskim.
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka to wydarzenie kulturalne, które przy całym bogactwie i różnorodności życia kulturalnego Lublina i regionu,
cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, wpływa na zacieśnianie przyjacielskich kontaktów i więzi oraz uczy poszanowania i ochrony zarówno własnego dziedzictwa kulturowego,
jak i innych narodów.

Dyrektorzy i dyrektorzy artystyczni MSF

1985 – 1991 Dyrektorzy lubelskich zespołów folklorystycznych:
Stanisław Leszczyński, Krystyna Maciąg, Tadeusz Wierzbicki, Krzysztof Ciejpa
–Znamirowski (1993)
1992, 1994-96 Ignacy Wachowiak
1997 – 2005 Alicja Lejcyk – Kamińska
2006 – 2017 Jan Twardowski
2018 – 2019 Adam Maruszak
2006 – 2022 Bożena Baranowska /dyrektor artystyczny/

Lista krajów, które uczestniczyły w MSF w latach 1985-2021

Albania, Algieria, Anglia, Angola, Argentyna, Armenia, Austria, Belgia, Białoruś, Boliwia,
Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra,
Czechosłowacja, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania,
Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Jugosławia, Kanada, Kenia, Kolumbia,
Korea, Kostaryka, Litwa, Łotwa, Macedonia, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, Nowa Zelandia,
Paragwaj, Portugalia, Puerto Rico, RFN, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Słowacja, Słowenia,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Włochy, ZSRR

Skip to content