Koncert w ramach XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

W ramach organizowanej XVIII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, 15 września w Sali Centrum Kongresowego UP odbył się koncert lubelskich Zespołów Folklorystycznych. I Reprezentacja wraz Kapelą Reprezentacyjną zaprezentowała suitę tańców lubelskich oraz suite tańców sądeckich. Poza naszym Zespołem wystąpili również – Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej i Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie im. St. Leszczyńskiego.

Skip to content