KRAKOWIAK – warsztaty

W dniach 24 -26 listopada odbywały się warsztaty poświęcone tym razem krakowiakowi. Zamknęły one cykl zajęć pn.” Polskie tańce narodowe”. Warsztaty, w których uczestniczyli choreografowie i instruktorzy różnych zespołów pieśni i tańca znakomicie /w zgodnej opinii uczestników/ poprowadziła Anna Gryszun – choreograf i kierownik baletu w Zespole Pieśnii Tańca Uniwersytetu   Jagiellońskiego  „SŁOWIANKI ”, wykładowca instruktorskich kursów kwalifikacyjnych.

Skip to content