„Lublin – Lublinowi” dzień 1

W piątek 17 czerwca rozpoczął się cykl koncertów „Lublin – Lublinowi”. Tradycyjnie w przeciągu trzech dni wystąpiły wszystkie grupy Zespołu, prezentując efekty pracy w sezonie artystycznym 2021/22. Pierwszego dnia na deskach Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim prezentowały się grupy: II Reprezentacja przygotowana przez Karolinę Madejczyk i Ernesta Szymańskiego, Lubelacy i Dzieci Lublina pod kierunkiem Ernesta Szymańskiego, Mali Muzykanci i Słoneczka przygotowane przez Małgorzatę Chamerę oraz Lubelaczki Karoliny Madejczyk. Całości towarzyszyła Kapela Reprezentacyjna pod kierunkiem Włodzimierza Kukawskiego. Na co dzień zajęcia wokalne z grupami prowadzą Tomasz Misztal, Marzena Więckowska-Zawada i Dorota Kukawska, zajęcia instrumentalne Magdalena Mackiewicz i Marzena Wieckowska – Zawada, a akompaniują Włodzimierz Kukawski, Marzena Wieckowska – Zawada, Dariusz Kruszyński, Janusz Chamera. Tradycyjnie wyróżniający się tancerze otrzymali od Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej książki, będące nagrodą za całoroczną pracę. Reżyserem koncertu był Ernest Szymański.

fot. Krzysztof Kuzko

Więcej zdjęć dostępnych na zespołowym Facebooku

Skip to content