„NASZE LUBELSKIE TANECZKI”- 1 DZIEŃ

23 marca rozpoczęliśmy obchody jubileuszu 70-lecia naszego Zespołu cyklem koncertów „NASZE LUBELSKIE TANECZKI”. W pierwszym dniu koncertowym zaprezentowały się grupy – Lubelacy, Lubelacy I, Dzieci Lublina, Dzieci Lublina I prowadzone przez  Dorotę Kanior, Lubliniaczki – przygotowane przez  Joannę Gugałę oraz grupa Ernesta Szymańskiego – Lublinianki. Tancerzom towarzyszyła Kapela Reprezentacyjna pod dyrekcją Adama Maruszaka. Całość koncertu wyreżyserowała Dorota Kanior. Przygotowanie wokalne – Marzena Więckowska-Zawada, Dorota Kukawska. Przygotowanie instrumentalne – Marzena Więckowska-Zawada, Magdalena Mackiewicz i Krzysztof Kwiatuszewski. Akompaniatorzy- Dariusz Kruszyński, Tomasz Misztal.

Skip to content