Roczne Zebranie Sprawozdawcze

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im. Wandy Kaniorowej w Lublinie serdecznie zaprasza na Roczne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się siedzibie Zespołu przy ul. I Armii WP 3 w Lublinie, w dniu 25 marca (sobota) 2017 roku o godzinie 16.00 w pierwszym terminie i o godzinie 16.30 w drugim terminie. (Statut Stowarzyszenia Rozdział IV§ 22, Uchwała nr 1/2017 z dnia 06.02.2017r. Zarządu Stowarzyszenia).

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolantów zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności merytorycznej i finansowej za 2016 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z działalności za 2016r.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 8. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
 9. Zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej za 2016 r. (Uchwała nr 1 i 2Przedstawienie propozycji planu pracy i preliminarza na 2017 rok.
 • Dyskusja dotycząca przedstawionych propozycji.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Przegłosowanie
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie obrad.

Liczymy na niezawodne przybycie.

 

Skip to content