Warsztaty artystyczne

Cyklicznie dwa razy w roku odbywają się w Zespole warsztaty dla choreografów i instruktorów tańca ludowego. W dniach 25-27 listopada szkolenie z tańców z regionu Sieradza poprowadziła pani Maria Kuśnierz – Skonieczna – kierownik artystyczny Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi. Licznie przybyli kursanci przez trzy dni poznawali tańce i przyśpiewki sieradzkie. Nie zabrakło również zajęć teoretycznych, wokalnych oraz wspólnej integracji . Jak zwykle warsztaty upłynęły w bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy pani Marii Kuśnierz – Skoniecznej za bardzo wysoki poziom przeprowadzenia szkolenia, oraz panu Łukaszowi Skoniecznemu za akompaniowanie podczas warsztatów.

Skip to content