Plan zajęć na rok artystyczny 2019/20

I REPREZENTACJA– wtorek, piątek 18.00-22.00

II REPREZENTACJA – poniedziałek, czwartek 18.00-22.00

LUBELACY – środa 18.00- 21.30, sobota 12.30- 15.30

LUBLINIACY – poniedziałek, środa 17.00-20.00

LUBELACY I – czwartek 16.00-19.00, sobota 11.30- 14.30

LUBLINIACY I – wtorek, piątek 16.30-19.00

DZIECI LUBLINA – środa 16.00-18.00, sobota 10.00- 12.30

MAŁY LUBLIN – wtorek, piątek 16.00- 18.30

DZIECI LUBLINA I
– wtorek 16.00-18.00, sobota 9.00-11.00

MAŁY LUBLIN I – poniedziałek, czwartek 16.00-18.00

LUBELANKI – poniedziałek 17.00- 19.00, środa 16.00-18.00

LUBLINIANKI – poniedziałek, środa 17.00-19.00

LUBELACZKI – wtorek, piątek 17.00-19.00

LUBLINIACZKI – wtorek, piątek 17.00-19.00

MALI MUZYKANCI – środa 17.00-19.00, sobota 9.00- 11.00

SŁONECZKA – czwartek 16.15-17.15, sobota 9.00-10.00

WIOLINKI – czwartek 17.15- 18.15, sobota 11.00-12.00

Skip to content